LEV Billunds bestyrelse

  
 
  
  Formand

 
  Mette Andersen 
 
      
 
 
  
 
 
 
  
            
 
  Næstformand og sekrætær
 
  Susan E. Holm Lorenzen
 
 
                                          
  
                                     
 
 Kasserer
 
 Birgitte Bonde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bestyrelsesmedlem
 
 Mona Knudsen
 
 og
 
 Hans Bonde
 
 
 
 
 
  flintemarken