Generalforsamling 2014

Til medlemmer af LEV Billund Kommunekreds

Og andre interesserede 

Billund den 20. januar 2014 

 

Indkaldelse til generalforsamling i LEV Billund Kommunekreds

 

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00

På Cafe Himmelblå, Sydtoften 8, 7200 Grindsted

  

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab og forslag til budget 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse

 

Kristen Haubjerg Modtager genvalg

Tine Møller Nielsen Modtager ikke genvalg

Mette Andersen Modtager genvalg

Susan Lorenzen Modtager genvalg

Mogens Ringgive Modtager ikke genvalg

Birgitte Bonde Modtager genvalg

Karen Knudsen Modtager ikke genvalg

 

Valg af suppleanter

Valg af revisorer 

 

6. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil Ruth Lauridsen, komme og fortælle om sit arbejde og visioner for området. Derudover vil hun også rigtig gerne høre, hvad vi har at fortælle. 

 

Med venlig hilsen

 

På b.v. 

Mette Andersen

 

  flintemarken